موضوعات تحقیق

این آدرس برای ارائه موضوعات تحقیق و ثبت آنها ایجاد شده است.

پیشنهاد موضوع

لطفا موضوع مورد نظر خود را در قسمت "نظر بدهید" وارد کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:14  توسط تحقیقی  | 

موضوعات دیگر برای کار تحقیقی یا پایان نامه

- مبانی  قانون اساسی

- شوراها در قانون اساسی و ریشه های آن

-مصونیت پارلمانی در حقوق ایران

-استقلال قوا در قانون اساسى

--حقوق زن در قوانین

-خصوصی سازی

 -مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:4  توسط تحقیقی  | 

راهنمای تحقیق

۱- پس از انتخاب موضوع تحقیقٍ در قسمت نظرخواهی موضوع انتخابی را درج و نام و نام خانوادگی خود را ثبت نمایید.

۲- توجه شود که آن موضوع را قبلا شخص دیگری انتخاب نکرده باشد.

۳ - تصریح نمایید که در کدام کلاس هستید. (روز و ساعت کلاس مشخص شود).

۴- اگر موضوعی غیر از موضوعات اعلام شده در نظر دارید اعلام کنید و منتظر تایید اینجانب باشید.

۵- ثبت موضوع باید در قسمتی باشد که دیگران نیز مشاهده کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:20  توسط تحقیقی  | 

موضوعات تحقیق برای درس حقوق بین الملل خصوصی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:19  توسط تحقیقی  | 

موضوعات تحقیق برای درس حقوق کیفری بین المللی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:6  توسط تحقیقی  | 

موضوعات تحقیق برای درس سمینار

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:5  توسط تحقیقی  |